POWERFUAM (SİLİKONLU KÖPÜK KESİCİ)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Silikon emülsyonu
İyonik Yapısı: Nonyonik
Görünüş       : Beyaz, akıcı - kıvamlı
pH Değeri     : 7 - 9
Çözünürlüğü : Soğuk yumuşak su ile kolayca seyreltilebilir

ÖZELLİKLERİ
Boya, kasar, haşıl, apre banyolarında ve baskı patlarında kullanılan etkili bir köpük kesicidir. Katyonik ve anyonik ürünlerle kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ
Emülsyon halinde olup, 1/5 - 1/10 oranında yumuşak su ile seyreltilerek kullanılması önerilir.

DEPOLOMA
Kapalı ambalajlarda soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

AMBALAJ ŞEKLİ
60 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERDİSPERSOL (DİSPERGATÖR)

SPESİFİKASYONLARI

Yapısı           : Özel bileşimdir
İyonik Yapısı : Anyonik / Nonyonik
Görünüşü     : Koyu sarı, berrak, likit
pH Değeri     : 7.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda karışır

ÖZELLİKLERİ

Selüloz ve polyester boyamalarında ; dispersiyon küp, direk ve reaktif boyalarla birlikte kullanılabilir.
Boyarmaddelere karşı mükemmel bir dispers güce sahiptir.
Boya çözme aşamasında ve çözünen boyanın banyo içerisinde iyi dağılmasını sağlamak amacıyla mutlaka kullanılmalıdır.
İplik ve kumaş boyamada her kademede kullanılabilir.
Polyester malların boyanmasında dispersiyonu ve egalizasyonu tam olarak sağlar, oligomer oluşmasını önler.
HT şartlarında iyi sonuç verir.
Fikse olmamış boyarmaddelerin elyaf üzerinden kolay atılmasını sağlayıp, yıkamayı kolaylaştırır, sürtme haslığını arttırır.

KULLANIM ŞEKLİ
Koyu renkler              1.0 - 2.0 gr/l
Açık renkler                0.5 - 1.0 grlL

DEPOLAMA
Serin ve rutubetsiz bir ortamda kapalı olarak muhafaza edilir. Depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
60 Kg'lik, 100 Kg'lık ambalajlarda ve 1 tonluk konteynırlarda satışa sunulmaktadır.

POWERWASH - MW (MAKİNE YIKAMA SABUNU)

SPESİFİKASYONLARI

Yapısı           : Yüzey aktiflerin karışımı
İyonik yapısı : Anyonik
Görünüşü     : Açık sarı, berrak, likit
pH Değeri     : 6.5 ± 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca çözülür

ÖZELLİKLERİ

Bol köpüklü yıkama maddesi olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Makine yıkama sabunu olarak üretilmiştir.

Boya aparatlarının temizliği
1.0 - 3.0 g/l  POWERWASH - MW
3.0 - 5.0 m/l Kostik 38 0Be
0.5 - 1 .0 g/l Sodyum Hidro Sulfit
Zaman 30 dk.   
Sıcaklık 98 0C
İşlemden sonra banyo boşaltılır ve makine bol su ile iyice yıkanır.

Boru sistemlerinin ve stok teknelerinin temizliği
Soğuk su içerisinde veya 60 0C'ye kadar sıcaklıktaki su ile iyice yıkanır.
2.0 - 5 .0 g / l POWERWASH - MW
Boru sistemleri bu solüsyon ile gece boyunca işleme tabi tutulmalıdır. Banyo boşaltılır ve makine su ile iyice yıkanır.

Makine parçalarının temizliği          
Soğuk su ile çözülür.
5.0 - 6.0 g /l POWERWASH - MW
10 - 12 m /l Kostik 38 0Be
Kirliliğin  derecesine göre makine parçaları bu solüsyon içerisinde 16 - 24 saat bekletilir. Daha sonra temiz su ile yıkanır.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ

100 Kg'lık ambalajlarda ve 1 tonluk konteynrlarda satışa sunulmaktadır.

POWERWASH - PRF (REDÜKTİF YIKAYICI)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Muhtelif etoksilasyonlar karışımı
İyonik Yapısı : Noniyonik  
Görünüşü     : Açık sarı, kıvamlı
pH Değeri     : 7.0 ± 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda çözülür

ÖZELLİKLERİ
Dispers boyamalarda kullanılan nonyonik yapıda köpüksüz redüktif yıkama maddesidir.
Askıda kalmış boyayı mükemmel şekilde uzaklaştırır ve kumaş haslıklarını iyileştirir.
Düz ve koyu boyanmış polyester karışım kumaşların, polyester baskılı kumaşların yıkanmasında koyu baskılı desenlerin açık zemini kirletmesi POWERWASH - PRF kullanımı ile önlenir.
Hatalı boyanmış tekstil mamulü, POWERWASH - PRF 'nin boya çözme etkisiyle yeniden düzeltilir.
Boya sökmek için POWERWASH - PRF, POWERZOCARRIER ile birlikte kullanılarak söküm işlemi yapılır.
Kazanın temiz kalmasını sağlar.

KULLANIM ŞEKLİ
Redüktif Yıkama :                                         
0.5 - 1.0 gr/lt POWERWASH - PRF
2.0 - 5.0 ml/lt Kostik
2.0 - 3.0 gr/lt Sodyumhidro sülfit

Hatalı Boyanmış Kumaşın Egalize Edilmesi Reçete 1          1.0 - 2.0 gr/lt POWERWASH - PRF
                        Sıcaklık: 130 oC
                        Süre : 30 dakika
Reçete 2         1.0 - 2.0 gr/lt POWERWASH - PRF
                        1.0 - 2.0 gr/lt POWERZOCARRIER
                        Sıcaklık: 130 oC
                        Süre : 30 dakika

Hatalı Boyayı Sökme:
1.0 - 2.0 gr/lt POWERWASH - PRF
2.0 - 3.0 gr/lt POWERZOCARRIER
Sıcaklık: 130 oC
Süre : 30 dakika

DEPOLAMA
Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
100 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOALKALİ - C (REAKTİF BOYAMA İÇİN TOZ ALKALİ)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : İnorganik alkali kombinasyonu
Görünüş       : Beyaz, toz
pH (1gr/lt)    : 12.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile çözünür

ÖZELLİKLERİ
Pamuk veya pamuk karışımlı tekstil ürünlerinin reaktif boyalarla boyanmasında optimum pH kontrolü amacıyla soda yerine kullanılır. pH sapmalarından ortaya çıkan farklılıkları önler. İşletme sularındaki bikarbonata dayanıklıdır. Boya hidrolizini önler. Boyanın reaksiyonu anında pH'ı optimum düzeyde kontrol
ederek boyadan tasarruf sağlar. İstenirse otomatik olarak dozajlanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ
POWERZOALKALİ - C  Bifonksiyonel reaktif boyalar ve vinilsülfon boyalarla aşağıdaki gibi uygulanır.
SODA                 POWERZOALKALİ - C
10 gr/l               1.0 gr/l soda+0.5 gr/l POWERZOALKALİ - C
15 gr/l                2.0 gr/l soda+0.7 gr/l POWERZOALKALİ - C
20 gr/l                2.5 gr/l soda+1.0 gr/l POWERZOALKALİ - C
Reaktif siyah      3.0 gr/l soda+1.5 gr/l POWERZOALKALİ - C
Sax-lacivert        3.5 gr/l soda+2.0 gr/l POWERZOALKALİ - C

POWERZOALKALİ - C  Mono Chloro triazin esaslı sıcak boyalarda aşağıdaki gibi uygulanır.
SODA        POWERZOALKALİ - C
10 gr/l       1.5 gr/l soda+0.35 gr/l POWERZOALKALİ - C
15 gr/l       3.0 gr/l soda+0.50 gr/l POWERZOALKALİ - C
20 gr/l       5.0 gr/l soda+0.70 gr/l POWERZOALKALİ - C

Kullanımı soğuk gruplarda istenirse soda soğukta verilip derece çıkınca alkali verilebilir.
Ürünün seyreltilmesi aynı soda gibi olup, 20 - 30 dk arasında dozajlanır.

DEPOLAMA
Ürün kullanımından sonra ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Rutubetsiz ortamda
bulundurulmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
100 Kg'lık  ambalajlarda satışa sunulmuştur.

ÖNLEMLER
Ürün solunmamalıdır.

POWERZOALKALİ - S2 (SIVI ALKALİ TAMPON)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı                  : Alkalinite sağlayıcı ve pH tamponlayıcı maddeler karışımıdır.
Görünüşü             : Renksiz,berrak,sıvı
pH Değeri (1gr/lt) : 11.5 ± 0.5
Çözünürlüğü         : Su ile her oranda karışır

ÖZELLİKLERİ

Soda veya kostik yerine,alkalinite sağlamak amacıyla kullanılır.
İşlem sırasında ,pH değerinin stabil kalmasını sağlar.
Pamuk veya pamuk karışımlı tekstil ürünlerinin reaktif boyalarla boyanmasında optimum pH kontrolü amacıyla soda yerine kullanılır. pH sapmalarından ortaya çıkan farklılıkları önler. İşletme sularındaki bikarbonata dayanıklıdır. Boya hidrolizini önler. Boyanın reaksiyonu anında pH' ı optimum düzeyde kontrol ederek boyadan tasarruf sağlar. İstenirse otomatik olarak dozajlanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanım miktarına göre yaklaşık aşağıdaki pH değerleri elde edilir.
1 g/lt                :  11.60
5 g/lt.               :  12.40

DEPOLAMA
Kapalı ambalajında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

AMBALAJ ŞEKLİ
75 Kg'lık bidonlarda ve 1300 Kg'lık konteynırlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOALKALİ (REAKTİF BOYAMA İÇİN TOZ ALKALİ TAMPONU)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : İnorganik alkali kombinasyonu
Görünüş       : Beyaz, toz
pH (1gr/lt)    : 12.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile çözünür

ÖZELLİKLERİ
Pamuk veya pamuk karışımlı tekstil ürünlerinin reaktif boyalarla boyanmasında optimum pH kontrolü amacıyla soda yerine kullanılır. pH sapmalarından ortaya çıkan farklılıkları önler. İşletme sularındaki bikarbonata dayanıklıdır. Boya hidrolizini önler. Boyanın reaksiyonu anında pH'ı optimum düzeyde kontrol
ederek boyadan tasarruf sağlar. İstenirse otomatik olarak dozajlanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ
POWERZOALKALİ Bifonksiyonel reaktif boyalar ve vinilsülfon boyalarla aşağıdaki gibi uygulanır.
SODA                        POWERZOALKALİ
10 gr/lt                       0.5 gr/lt POWERZOALKALİ
15 gr/lt                       0.7 gr/lt POWERZOALKALİ
20 gr/lt                       1.0 gr/lt POWERZOALKALİ
Reaktif siyah               1.5 gr/lt POWERZOALKALİ
Sax-lacivert                2.0 gr/lt POWERZOALKALİ

POWERZOALKALİ Mono Chloro triazin esaslı sıcak boyalarda aşağıdaki gibi uygulanır.
SODA                        POWERZOALKALİ
10 gr/lt                       0.35 gr/lt POWERZOALKALİ
15 gr/lt                       0.50 gr/lt POWERZOALKALİ
20 gr/lt                       0.70 gr/lt POWERZOALKALİ

Kullanımı soğuk gruplarda istenirse soda soğukta verilip derece çıkınca alkali verilebilir.
Ürünün seyreltilmesi aynı soda gibi olup, 20 - 30 dk arasında dozajlanır.

DEPOLAMA
Ürün kullanımından sonra ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Rutubetsiz ortamda
bulundurulmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
100 Kg'lık  ambalajlarda satışa sunulmuştur.

POWERZOBUFFER (BİKARBONAT İÇİN ve GENEL AMAÇLI BUFFER)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : İnorganik tampon çözeltileri
kombinasyonu
Görünüş       : Renksiz, şeffaf, yoğun likit
pH Değeri     : 3.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda karışır

ÖZELLİKLERİ
Pamuk, viskon, keten türü tekstil ürünlerinin reaktif boyalarla boyanmasında bikarbonata karşı tampon görevi yaparak boyanın hidrolizini önler ve alkali ilavesinden önce boya banyosunun pH'sını 6 - 6.5'da stabil tutar. Bu şekilde kazan farklılıkları önlenir ve renklerin tekrarlanabilirliği maksimize edilir.
Boya sonrası yıkama prosesinde banyonun alkali kalması yıkamaya olumsuz  yönde etki ederek prosesin uzamasına yol açar. Sabun yıkama yaparken pH'ın 6 - 6.5'de stabil tutulması yıkama efektini kolaylaştırır ve haslıkları olumlu yönde etkiler. Bu sebepten sabun banyosuna buffer verilmesi tavsiye edilir.
Polyester, naylon gibi elyafların boyanmasında pH stabilitesini sağlayarak tampon görevi görür.

KULLANIM ŞEKLİ
Çektirme metodunda POWERZOBUFFER boyama banyosuna tuz ve boyadan önce veya sonra verilebilir.
Bikarbonatın yoğunluğuna göre 0.7 - 1.5 gr/lt verilir.

DEPOLOMA
Serin ve rutubetsiz bir ortamda ağızları kapalı olarak muhafaza edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ
75 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOCARRIER - D (KOKUSUZ CARRIER)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Aromatik ester ve emülgatörler karışımıdır
İyonik Yapısı : Anyonik/Noniyonik
Görünüşü     : Berrak, sarı, akıcı
pH Değeri     : 7.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca karışır

ÖZELLİKLERİ
Polyester, polyester/yün, polyester/pamuk, polyester/Pac vb. elyaf karışımlarının dispers boyalarla boyanmasında kullanılır. HT şartlarında düzgün bir şekilde boyar. Elektrolitlere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Kokusu rahatsız edici değildir. Köpük yapmaz. Abrajlı tekstil mamulünün düzeltilmesinde veya renginin sökülmesinde güvenle kullanılabilir. Kumaşı kuruttuğunuzda üzerindeki carrierde uçar.

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanılacak carrier miktarı elyaf şekli, banyo oranı, boyama sıcaklığı, boyama şekli, boyama cinsine göre tespit edilir.

Kullanılacak carrier miktarının 3 - 4 katı kadar su ile seyreltilir. Sıcaklık 50 - 60 0C'de boya banyosuna ilave edilir.

HT şartlarında pH : 5 - 5.5 arasında 0.5 - 1.0 gr/lt carrier, dispergatör, boya ilavesi 50 - 60 0C yapıldıktan sonra uygun bir hızla 130 0C'ye çıkarılır. Bu sıcaklıkta 30 - 60 dakika arasında kalınır. Daha sonra soğutma boşaltma ve redüktif yıkama yapılır.

Rengin açılması veya abrajın düzeltilmesi için:
Rengin açılması için             

5 gr/ lt soda
1 - 2 gr/lt dispergatör 60 dk kaynarda veya HT şartlarında muamele edilir.
Abrajlı malın düzeltilmesi   
2.5 gr/lt POWERZOCARRIER - D
1 - 2 gr/lt dispergatör 60 dk kaynarda veya HT şartlarında muamele edilir.

DEPOLAMA  ŞEKLİ
Serin ve rutubetsiz bir ortamda kapalı olarak muhafaza edilir. Orijinal ambalajında depolamak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
60 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOCARRIER - NKS (KOKULU CARRIER)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Aromatik ester ve emülgatörler karışımıdır
İyonik Yapısı : Anyonik/Noniyonik
Görünüşü     : Sarı, akıcı - kıvamlı
pH Değeri     : 7.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca karışır

ÖZELLİKLERİ
Hatalı boyamaların düzeltilmesinde egalizatör görevi görür.
Az köpüklüdür.Biyolojik parçalanmaya uygundur.
Üstün bir renk derinliği efekti verir.
Polyesterin yün ve selülozik elyaf karışımlarında boyama sırasında bu bölümlerin kirlenmesini önler.

KULLANIM ŞEKLİ
POWERZOCARRIER - NKS direkt olarak boya banyosuna ekleneceği gibi, sıcak su ile her oranda karıştırılarak da kullanılabilir. Boyama sıcaklığına ve rengin koyuluğuna göre 0.5 - 4 gr/lt
POWERZOCARRIER - NKS kullanılabilir.


%100 Polyester veya %100 Triasetat
Dispers Boya                 Reçete miktarı
POWERDİSPERSOL        1 - 2 gr/lt
POWERZOCARRIER - NKS     1 - 2 gr/lt (pH 4.5 - 5.0)
50 - 60 0C'lik boya banyosuna dispergatör eklenir.
POWERZOCARRIER - NKS eklenerek 5 - 10 dk çalıştırılır
Çözülmüş boya banyoya ilave edilir
98 - 130 0C boyama sıcaklığına çıklır.
30 - 60 dk renk koyuluğuna göre çalışılır
70 - 80 0C'ye soğutularak renk numunesi alınır
Renk okeylendi ise boyama banyosu boşaltılır.
Renk Düzeltme
Mamülün üzerindeki apre malzemeleri uzaklaştırıldıktan sonra, yeni banyo alınır ve 40 - 50 0C'ye getirilir,
POWERZOCARRIER - NKS     2 - 3 gr/lt        
POWERDİSPERSOL              1 - 2 gr/lt
Sıcaklık
                   Polyester/yün karışımları için 105 0C
                   %100 polyester için 125 - 130 0C
Süre                               45 - 90 dk

DEPOLAMA  ŞEKLİ
Serin ve rutubetsiz bir ortamda kapalı olarak muhafaza edilir. Orijinal ambalajında depolamak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
100 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOCARRIER (KOKUSUZ CARRIER)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Aromatik ester ve emülgatörler karışımıdır
İyonik Yapısı : Anyonik/Noniyonik
Görünüşü     : Berrak, sarı, akıcı
pH Değeri     : 7.0 + 0.5
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca karışır

ÖZELLİKLERİ
Polyester, polyester/yün, polyester/pamuk, polyester/Pac vb. elyaf karışımlarının dispers boyalarla boyanmasında kullanılır. HT şartlarında düzgün bir şekilde boyar. Elektrolitlere ve asitlere karşı dayanıklıdır. Kokusu rahatsız edici değildir. Köpük yapmaz. Abrajlı tekstil mamulünün düzeltilmesinde veya renginin sökülmesinde güvenle kullanılabilir. Kumaşı kuruttuğunuzda üzerindeki carrierde uçar.

KULLANIM ŞEKLİ
Kullanılacak carrier miktarı elyaf şekli, banyo oranı, boyama sıcaklığı, boyama şekli, boyama cinsine göre tespit edilir.

Kullanılacak carrier miktarının 3 - 4 katı kadar su ile seyreltilir. Sıcaklık 50 - 60 0C'de boya banyosuna ilave edilir.

HT şartlarında pH : 5 - 5.5 arasında 0.5 - 1.0 gr/lt carrier, dispergatör, boya ilavesi 50 - 60 0C yapıldıktan sonra uygun bir hızla 130 0C'ye çıkarılır. Bu sıcaklıkta 30 - 60 dakika arasında kalınır. Daha sonra soğutma boşaltma ve redüktif yıkama yapılır.

Rengin açılması veya abrajın düzeltilmesi için:
Rengin açılması için             
4 gr/lt POWERZOCARRIER
5 gr/ lt soda
1 - 2 gr/lt dispergatör 60 dk kaynarda veya HT şartlarında muamele edilir.
Abrajlı malın düzeltilmesi   
2 gr/lt POWERZOCARRIER
1 - 2 gr/lt dispergatör 60 dk kaynarda veya HT şartlarında muamele edilir.

DEPOLAMA  ŞEKLİ
Serin ve rutubetsiz bir ortamda kapalı olarak muhafaza edilir. Orijinal ambalajında depolamak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
60 Kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

POWERZOFİX - RVC (REAKTİF BOYA FİKSATÖRÜ)

SPESİFİKASYONLARI
Yapısı           : Polimerik karışım
İyonik Yapısı : Kuvvetli katyonik
Görünüşü     : Sarımsı, likit
pH Değeri     : 4 - 7
Çözünürlüğü : Su ile her oranda karışır

ÖZELLİKLERİ
POWERZOFİX - RVC, formaldehit içermez, Eko Teks - 100 standartlarına uygundur.
Elektrolitlere dayanıklıdır. Asit ortamlarda iyi, alkali ortamda stabil değildir.
Katyonik maddeler, katyonik ve noniyonik yumuşatıcılarla, zayıf asitlerle, elektrolitlerle, sert sulara uyumludur.
POWERZOFİX - RVC, kullanımından önce iyi bir durulama yapılmalıdır. Anyonik karakterdeki tüm maddelerle ve alkalilerle uyumsuzdur.
Reaktif boya ile boyanmış veya basılmış pamuk ve pamuklu karışımların , özellikle viskonların yaş ve kuru haslıklarını iyileştirir. Migrasyonun sebep olduğu abrajları engeller.
Yaş bekletmenin sebep olduğu problemleri engeller.
Çektirme ve fular sistemlerine uygundur.
Köpük yapmaz.

KULLANIM ŞEKLİ
Çektirmede :            
Açık Renkler               : 0.1 - 0.2 gr/lt
Orta Renkler               : 0.2 - 0.3 gr/lt
Koyu Renkler              : 0.3 - 0.5 gr/lt
                      
Kontini Sistemlerde :
Fular Banyosunda       : 1.5 - 10 gr/lt
Açık En Yıkamada       : 0.3 - 1.0 gr/lt
Baskı Sonrası Çektirme: 0.3 - 1.0 gr/lt
Açık En Yıkamada       : 1.0 - 1.5 gr/lt

DEPOLAMA
Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ
60 Kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk konteynrlarda satışa sunulmaktadır.